ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชินีบูรณะ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชินีบูรณะ แล้ว ระหว่าง 1 - 30 มีนาคม 2560 ที่อาคารนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

เริ่มรับสมัครแล้วนักเรียนใหม่เข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชินีบูรณะ แล้ว ระหว่าง 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุม 2

+ ม. 1 รับจำนวน 450 คน / ม. 4 รับจำนวน 70 คน

+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 = 286 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 = 56 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 = 139 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 = 34 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 = 92 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 = 18 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 = 49 คน ... รวมจำนวนทั้งสิ้น 566 คน
+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 = 12 คน ... รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชินีบูรณะ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Smart Class) :
รับใบสมัคร 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 / รับสมัคร 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม 2 / ประกาศผลการคัดเลือก 9 มีนาคม 2560 (คลิก)

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม :
รับใบสมัคร 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 / รับสมัคร 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม 2 / ประกาศผลการสอบคัดเลือก 10 มีนาคม 2560 (คลิก)

+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร นักเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Smart Class) ในวันนี้ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 จำนวน 138 คน / และมีนักเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 จำนวน 46 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Smart Class) : [คลิก]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : [คลิก]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โควต้าพิเศษ ปี 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร [คลิก] / [คลิก เพื่อไปยัง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โควต้าพิเศษ ปี 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร [คลิก] ... ลองเปรียบเทียบสถิติเมื่อปีที่แล้วดูนะครับ !

หน้าหลัก :: Rachineeburana หน้าหลัก :: Rn.ac.th หน้าหลัก :: Home AFS Nakhonpathom Facebook :: Official Facebook :: Non-Official   ห้องเรียนพิเศษ :: Smart Class  
เรียนภาษาฝรั่งเศส :: Français เรียนภาษาอังกฤษ :: English เรียนภาษาเยอรมัน :: German เรียนภาษาญี่ปุน :: Japanese เรียนภาษาจีน :: Chinese
โรงเรียนมาตรฐานสากล ร.ณ. :: World-Class Standard Facebook :: RN Foreign Language Facebook :: RN Chinese Corner Facebook :: RN Thai Facebook :: Rn Social ...